ლალი ვაშაყმაძე

ოჯახის ექიმი

განათლება:

  • 1976 – 1982 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი

საექიმო სტაჟი:

  • 1986 წლიდან - დღემდე

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

  • ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა
  • ნებადართული სპეციალობა - შინაგანი მედიცინა
  • ნებადართული სპეციალობა - კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინა