განრიგი

ლალი ვაშაყმაძე

მარიკა სუპატაშვილი

ნატო აქულაშვილი

თამარ გოდერიძე

ლელა კიკილაშვილი

ნატო სეხნიაშვილი

ნონა სალაძე

ოლიკო თევზაძე

ია ჯავახიშვილი

ეკა შავაძე

მანანა გოცირიძე

ყარამან ფაღავა

რამაზ ღულაძე

რამაზ ღულაძე

შორენა გოგოხია

ლევან მიქაძე

თინა იორდანიშვილი

თეა ხუროძე

ნინო ხელაძე

რუსუდან კახიძე

გიორგი ჩახავა

თამარ სამხარაძე

დავით მახათაძე

ნინო დათუნიშვილი

ნინო ჯანგავაძე

ეკა მოსიძე

ნინო წერუაშვილი

ნათია კუჭუხიძე

მამუკა ლორთქიფანიძე

პაატა კინწურაშვილი

მალხაზ კარტოზია

ლევან ფერაძე

ლევან ხარაშვილი

კახა ვაჭარაძე

ლაშა ძიძიგური

პაატა გიორგაძე

დავით გეგელაშვილი

ნონა მელქაძე

ნინო ღულათავა

აკაკი ჭუბაბრია

მელანო ქამადაძე

დიმიტრი აბრალავა

დავით კაპანაძე

თინა იორდანიშვილი

თეა ხუროძე