ნანა გერმანიშვილი

ოჯახის ექიმი

განათლება:

  • 1980 – 1986 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიული ფაკულტეტი
  • 1998 – 1999 ოჯახის ექიმთა გადამზადების პროგრმა ინგლისის ფონდის ეგიდით

საექიმო სტაჟი: 1989 წლიდან - დღემდე

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

  • ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა
  • ნებადართული სპეციალობა - პედიატრია