ნინო წერუაშვილი

პროქტოლოგი

სამეცნიერო ხარისხი:

განათლება :

საერთო საექიმო სტაჟი:

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

  • ნებადართული სპეციალობა - პროქტოლოგია