ეკა შავაძე

პედიატრი

განათლება:

  • 1987-1994 თბილისის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

საექიმო სტაჟი: 1994 წლიდან - დღემდე

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

  • ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა
  • ნებადართული სპეციალობა - პედიატრია