ჩვენი ექიმები

ლალი ვაშაყმაძე
მარიკა სუპატაშვილი
ნატო აქულაშვილი
ია ჯავახიშვილი
ეკა შავაძე
მანანა გოცირიძე
ყარამან ფაღავა
თინა იორდანიშვილი
თეა ხუროძე
ლევან მიქაძე
შორენა გოგოხია
გიორგი ჩახავა
თამარ სამხარაძე
ნინო დათუნიშვილი
ნინო ჯანგავაძე
ეკა მოსიძე
დიმიტრი აბრალავა
აკაკი ჭუბაბრია
მელანო ქამადაძე
თეიმურაზ აბულაძე
პაატა კინწურაშვილი
მალხაზ კარტოზია
ლევან ფერაძე
ლევან ხარაშვილი
დავით გეგელაშვილი
კახა ვაჭარაძე
პაატა გიორგაძე
ნონა მელქაძე
ნინო ღულათავა
ნათია კუჭუხიძე
მამუკა ლორთქიფანიძე
თამარ გოდერიძე
ლელა კიკილაშვილი
ნატო სეხნიაშვილი
ნონა სალაძე
მუნა ალკნ