ჩვენი ექიმები

ლალი ვაშაყმაძე
მარიკა სუპატაშვილი-ზნამენსკი
ნანა გერმანიშვილი
მაკო კობეშავიძე
ნონა ღურწკაია
ნატო აქულაშვილი
ეკა შავაძე
მანანა გოცირიძე
ყარამან ფაღავა
თინა იორდანიშვილი
თეა ხუროძე
მერი დავითაძე
ლევან მიქაძე
შორენა გოგოხია
ქეთევან კობახიძე
ლელა ძაგნიძე
გიორგი ჩახავა
თამარ სამხარაძე
ნინო დათუნიშვილი
ნინო ჯანგავაძე
ეკა მოსიძე
დიმიტრი აბრალავა
აკაკი ჭუბაბრია
მელანო ქამადაძე
ნინო წერუაშვილი
პაატა კინწურაშვილი
მალხაზ კარტოზია
ლევან ფერაძე
ლევან ხარაშვილი
დავით გეგელაშვილი
კახა ვაჭარაძე
პაატა გიორგაძე
ნონა მელქაძე
ნინო ღულათავა
ლუკა ხუხაშვილი
მამუკა ლორთქიფანიძე
თამარ გოდერიძე
ლელა კიკილაშვილი
ნატო სეხნიაშვილი
მუნა ალკნ