ლალი ვაშაყმაძე

ოჯახის ექიმი
განათლება:

1976 – 1982 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი
საექიმო სტაჟი

1986 წლიდან - დღემდე
სახელმწიფო სერთიფიკატები -

შინაგანი მედიცინა
საოჯახო მედიცინა

კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინა