ლელა კიკილაშვილი

ოჯახის ექიმი

განათლება:

  • 1985 - 1992 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
  • 2007 ოჯახის ექიმის რეზიდენტურა

საექიმო სტაჟი:1993 წლიდან - დღემდე

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

  • ნებადართული სპეციალობა - პედიატრია
  • ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა