მანანა გოცირიძე

პედიატრი

განათლება

  • 1974 - 1980 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
  • 1980 - 1981 ინტერნატურა - პედიატრია

საექიმო სტაჟი: 1981 წლიდან - დღემდე

სახელმწიფო სერთიფიკატები

  • ნებადართული სპეციალობა - პედიატრია
  • ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა