მარიკა სუპატაშვილი

ოჯახის ექიმი

განათლება:

  • 1974 – 1980 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი
  • 1980 – 1981 ინტერნატურის კურსი ქალაქის 1 კლინიკურ სავადმყოფოში

საექიმო სტაჟი:

  • 1980 წლიდან - დღემდე
  • საოჯახო მედიცის რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

  • ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა