ნატო აქულაშვილი

ოჯახის ექიმი

განათლება:

  • 1995- 2002 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

საექიმო სტაჟი: 2003 წლიდან - დღემდე

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

  • ნებადართული სპეციალობა - პედიატრია,ზოგადი პროფილის ექიმი
  • ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა