ნონა სალაძე

ოჯახის ექიმი

განათლება:

  • 1980 - 1986 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
  • 2007 ოჯახის ექიმის რეზიდენტურა

საექიმო სტაჟი: 1986 წლიდან - დღემდე

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

  • ნებადართული სპეციალობა - შინაგანი მედიცინა
  • ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა